NYHETSARKIVET
14 mar 2019 13:12
PTS vitesförelägger Mälarenergi att informera om byggplaner
Stadsnätet Mälarenergi ska se till att konkurrenter får tillgång till bolagets planer på bygg- och anläggningsprojekt. Det kräver Post- och telestyrelsen och förelägger Mälarenergi vid ett vite om 1,5 miljoner kr att rätta sig efter beslutet.

"PTS har granskat om stadsnätet Mälarenergi följer lagens informationsbestämmelser. Granskningen har bland annat visat att företaget lämnat viss information på en webbplats, men att denna information riktar sig till den egna kundgruppen, alltså hushåll och företag som kan vara intresserade av att installera bredband. Det finns däremot inte någon information som särskilt riktar sig till bredbandsutbyggare som kan vara intresserade av att begära samordning. PTS konstaterar att informationen som lämnas ska vara enkel att hitta och ta del av, så att bredbandsutbyggare kan bilda sig en uppfattning om de är intresserad av att begära samordning. Granskningen visar också att Mälarenergis tidsangivelser för bygg- och anläggningsprojekt inte är tillräckligt tydliga. Sammantaget finner PTS att Mälarenergi inte följer utbyggnadslagens bestämmelser", skriver PTS i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561