NYHETSARKIVET
15 mar 2019 11:42
Teracoms köp av operatören Net1 för 180 miljoner kr är klart

Teracom växer åt nya håll efter försäljningen av danska dotterbolaget och Boxer. Igår blev förvärvet av svenska delen av Net1 av Ice Group Scandinavia Holdings för 180 miljoner kronor slutfört.

"Vi är mycket nöjda att affären slutförts och att vi nu kan säkerställa en fortsatt bra service och leverans med den statliga kontroll som följer av vårt ägande. Net1:s nät är redan idag till stor del baserat på Teracoms infrastruktur med stor yttäckning och robusthet. Nätet kommer nu att vidareutvecklas för att ge tillgång till exempelvis beredskapsfunktioner", säger Åsa Sundberg, VD för Teracom.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561