NYHETSARKIVET
12 aug 2019 12:11
Telenor Sveriges 2018 i siffror
Telenor Sveriges räkenskaper har tidigare bara varit kända i norsk valuta, nu har vi, via bolagets årsredovisning som har lämnats till Bolagsverket, även siffrorna i lokal valuta.

Nettoomsättning (Mkr): 12 845 (11 324)
Rörelseresultat (Mkr): 2 955 (2 458)
Resultat före skatt (Mkr): 2 834 (1 959)
Årets resultat (Mkr): 2 185 (1 516)

Lön vd (Mkr): 5,2 (5,5)

Vill du läsa hela årsredovisningen för Telenor Sverige, så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561