NYHETSARKIVET
9 sep 2019 11:53
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 19-10434
Ärende: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

Diarienummer: 19-10435
Ärende: Modernisering av GLU gränssnitt

Diarienummer: 19-10423
Ärende: Integritetsincident
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561