NYHETSARKIVET
9 sep 2019 11:53
Fiberförening får 2,6 miljoner kr till trådlöst nät
För första gången har en fiberförening fått bidrag för att bygga ett trådlöst nät inom ramarna för landsbygdsprogrammet. Det är Lovö Fiber, som trots sitt läge alldeles intill Bromma i Stockholm, beviljats 2,6 miljoner kr av länsstyrelsen för att förse ett hundratal fastigheter med snabbt bredband.

Bakgrunden till att Lovön, där bland annat Drottningsholms slott ligger, ännu inte har fått fiber är delvis att ön är tämligen glest befolkad, men även att det är en känslig miljö, som gör utbyggnaden svår.

Enligt Claes Palmgren, i dag regional bredbandskoordinator på Region Stockholm, tidigare med motsvarande uppdrag på Länsstyrelsen, som har beviljat bidraget har det varit avgörande i det här fallet att det är de boende som har drivit frågan om att bygga en trådlös lösning för snabbt bredband.

– Initiativet är grundat lokalt och det är de boende som har förordat den här lösningen. Det, samtidigt som bidraget faktiskt ska vara teknikneutralt, har bäddat för den här lösningen, säger Claes Palmgren, till Telekomnyheterna.

Lovö Fiber kommer nu att genomföra en upphandling av leverantör och har som plan att bygga en större mast som ska skicka ut signaler till fastigheterna i ett öppet 5GHz-nät.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561