NYHETSARKIVET
10 sep 2019 12:34
Trafikverket tvingas samordna fiber med Telia
Trafikverket ska samordna sin fibernedläggning med Telias dotterbolag Skanova. Det slår Post- och telestyrelsen fast i ett tvistlösningsbeslut från i går.

Beslutet som gäller en järnvägssträcka mellan Fristad och Herrljunga i Västra Götalands län. Trafikverket avslog Skanovas begäran och menade att samordningen var orimlig. Som skäl angav myndigheten bland annat att en samordning kunde skada allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Trafikverket menade också att en samordning kunde påverka verksamhetens funktion negativt.

"PTS menar att Trafikverkets bedömning av hur säkerheten kan påverkas av en samordning visserligen bör väga tungt i den här typen av tvister. Men även en myndighet som är part i en tvist måste på ett mer omfattande sätt än som gjorts kunna förklara de påståenden som anförs för att avslå en begäran, enligt PTS. Enligt PTS bedömning har Trafikverket inte på ett tillräckligt sätt motiverat att begärd samordning kan påverka verksamhetens funktion negativt eller att samordningen kan skada allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. PTS bedömer även att nätinnehavarens möjlighet att uppställa villkor för att t.ex. undanröja eventuella säkerhetsrisker inte synes ha utretts och beaktats av nätinnehavaren i tillräckligt stor omfattning", skriver myndigheten i sitt beslut.

- Reglerna i utbyggnadslagen är viktiga för att minska kostnaderna för att bygga bredband i Sverige. Att de tillämpas på ett riktigt sätt är således viktigt för bredbandsutbyggnaden och därmed också målen med regeringens och EU:s bredbandsstrategier, säger Rikard Englund, chef PTS avdelning för marknadsreglering.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561