NYHETSARKIVET
11 sep 2019 12:13
Transtemas dotterbolag i konkurs: får inte betalt för utfört jobb

Transtema har ansökt om konkurs för sitt dotterbolag Transtema Infrastructure AB, tidigare Copiad Telecom, och avvecklar samtidigt sitt affärsområde Infrastructure. Det meddelar bolaget i dag.

Transtema, som har varit en av IP-Onlys största entreprenörer för fiberutbyggnaden, var tidigt ute med att berätta om hur deras viktigaste kund dragit ner på antalet grävjobb, och så sent som i augusti lät man meddela att man kommer att minska sin verksamhet inom entreprenad för att istället satsa hårdare på servicetjänster.

Enligt Transtema handlar det nu till övervägande del om äldre fordringar och fibernät som som sedan flera år är tagna i drift och där kunden har fulla intäkter från sina slutkunder.

– TIAB har drabbats av likviditetsbrist på grund av att vår kund orättfärdigt håller inne på betalningar för utfört arbete. Det är tyvärr ett branschproblem att slutbetalningar uteblir från nätägare i fiberentreprenader, vilket drabbar de bolag som utfört arbetet och som står med stora kostnader men inga intäkter, säger Magnus Johansson, vd och koncernchef för Transtema Group, till Telekomnyheterna.

Åtgärderna är gjorda i samråd med koncernens bank. Avveckling av affärsområdet Infrastructure samt andra omstruktureringskostnader beräknas ge negativa engångseffekter på koncernens resultat med ca 70 miljoner kr i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och ca 50 miljoner kr i reservationer av övriga kostnader. Dessa engångseffekter bedöms endast ha marginell likviditetspåverkan. Effekten kommer redovisas i koncernens rapport för tredje kvartalet 2019.

- Det är beklagligt att anställda och fordringsägare drabbas och jag förstår att det kan uppstå både frågor och oro. Därför kommer vi lägga mycket energi på information och tillsammans med konkursförvaltaren kommer vi att göra allt för att stötta under processen, säger Magnus Johansson.

Transtemas beslut att lägga ner affärsområdet Infrastructure drabbar förutom Transtema Infrastructure AB även Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561