NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:41
PTS pekar ut brister i säkerhetsrutiner hos Tele2
Det var brister i Tele2:s säkerhetsarbete som låg bakom operatörens publicering av hemliga telefonnummer på offentliga webbplatser för abonnentupplysning. Det konstaterar PTS i en granskning av incidenten.

"De brister som vi har sett är tecken på att Tele2 brustit i sin skyldighet att bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete", säger Anna Söyland, ansvarig för granskningen på PTS.

PTS är även kritiskt mot att Tele2 inte heller följt de regler för incidentrapportering som säger att operatörer ska anmäla integritetsincidenter till PTS senast 24 timmar efter att incidenten har upptäckts. I det här fallet dröjde det två veckor. Dessutom tog det flera månader innan man upptäckte att man hade en incident.

"Det är anmärkningsvärt att Tele2:s incidentrapporteringsrutin lämnat utrymme för att det tog så pass lång tid att upptäcka incidenten och att rapportera till PTS", säger Anna Söyland.

Här finns hela PTS rapport att läsa: Läs mer
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561