NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:43
PTS öppnar dörren för trådlöst bredband för att nå målen
Post- och telestyrelsen öppnar dörren för att använda alternativa tekniker, till exempel trådlösa alternativ, för att nå bredbandsmålen. Det framgår av den uppföljning av bredbandsstrategin som man har publicerat i dag.

"Det krävs nu en fortsatt kraftsamling från alla aktörer engagerade i bredbandsutbyggnaden. Engagemanget från kommersiella aktörer behöver även framöver mötas upp av statliga insatser genom bredbandsstöd för att vi ska nå fram. Dessutom behöver vi titta närmare på i vilken utsträckning trådlös teknik i framtiden kan bidra till att så många som möjligt kan få tillgång till 100 Mbit/s under de närmaste åren", säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561