NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:43
53 miljarder kr krävs för att nå regeringens bredbandsmål
Att nå regeringens mål om att 99,9 procent av de svenska hushållen ska ha fiber fram till tomtgränsen år 2025 kommer att kosta 53 miljarder kr. Det visar en uppskattning som Post- och telestyrelsen gjort i sin uppföljning av regeringens bredbandsstrategi för 2019.

"I PTS huvudscenario kommer marknadens aktörer, med hjälp av tillgängliga bredbandsstöd, att investera 31 miljarder kronor i fibernät fram t.o.m. 2025. Att ansluta kvarvarande hushåll och företag med fiber fram till tomtgränsen, för att nå 99,9 procent, skulle då kräva ytterligare ca 22 miljarder i investeringar utöver vad PTS väntar sig att marknaden kommer att investera fram t.o.m. 2025", skriver PTS i sin rapport.

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp i sin rapport. För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgräns.
Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97–98 procent att ha sådan tillgång år 2025.
Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,4–98,4 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s, vilket PTS bedömer kommer att uppnås till 2025.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561