NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:28
Bahnhof fortsätter strida för en PTS-granskning av KO
Post- och telestyrelsen tycks inte vara det minsta intresserade av att granska marknaden för kommunikationsoperatörer, KO. Det framgår av en mejlkonversation mellan myndigheten och Bahnhofs marknadschef Henrik Kemkes, som Telekomnyheterna har tagit del av.

I ett brev från i förrgår begär nu Bahnhof information om alla tidigare, nuvarande och planerade arbeten som PTS genomfört för att belysa KO-marknaden.

De frågor som Bahnhof vill att PTS ska granska är:

1. Om operatörerna har en oproportionerligt stor marknadsandel som tjänsteleverantör i de nät där de samtidigt bedriver KO-verksamhet.

2. Om operatörerna ger indirekta eller direkta fördelar till respektive tjänsteleverantörer,
t ex genom koncernbidrag eller i marknadsföring.

3. Om operatörerna i sin marknadsföring och kommunikation profilerar sig så att slutkunderna kan förväxla operatörens roll som kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

4. Om operatörernas införande av ny tekniska modell med centraliserad avlämning gynnar dem själva, samt försämrar den svenska beredskapen och försämrar möjligheter till innovationer.

– Vår uppfattning är att PTS för en strutspolitik där de inte ser eller vill granska helheten. För att telekommarknaden med lokala nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer ska fungera krävs ett helhetsperspektiv. PTS måste därför granska alla delar i kedjan - inte bara bryta loss enskilda tårtbitar som hittills. PTS synsätt hör hemma i 1900-talet. Det är inte särskilt svårt att granska hur telejättarna agerar i sin roll som KO. Med ganska enkla medel skulle man kunna undersöka på vilket sätt de systematiskt gynnar sig själva, och snedvrider konkurrensen - till nackdel för bredbandsutbyggnad, hushåll och företag, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof, till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561