NYHETSARKIVET
28 okt 2019 12:29
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 19-11983 och 19-11987
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 19-11977
Ärende: Tillsyn Integritet på PTS initiativ Tele2

Diarienummer: 19-11976
Ärende: Tillsyn Integritet på PTS initiativ Telenor
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561