NYHETSARKIVET
28 okt 2019 12:29
PTS utreder dataintrången hos Telenor och Tele2
Post- och telestyrelsen inleder nu en granskning av Telenor och Tele2:s rutiner när det gäller säkerheten i operatörernas säljstödssystem. Granskningen kommer efter de uppmärksammade dataintrång som operatörerna drabbats av.

"Det är allvarligt att obehöriga fått åtkomst till så många abonnentuppgifter och att uppgifterna använts i fel syfte och för som det verkar oseriös marknadsföring", säger Johanna Eklund, ansvarig för granskningen på PTS.

Operatörer är skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas, bland annat genom att säkerställa att åtkomst och behörighet endast ges till den som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Vidare är operatörerna skyldiga att logga det som sker i de system som behandlar skyddade uppgifter, och att ha dokumenterade rutiner för kontroll av loggar.

"Mot bakgrund av det inträffade inleder PTS en tillsyn mot Telenor och Tele2 för att granska hur operatörerna lever upp till kraven om skydd av uppgifter. PTS kommer särskilt att granska rutinerna för åtkomst och behörighet, samt för loggning", skriver myndigheten i ett pressmeddelande i dag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561