NYHETSARKIVET
7 nov 2019 11:41
Eltel: Sverige sänker communications-resultatet Q3
Eltel redovisar i dag ett förbättrat resultat inom affärsområdet communications på 9,4 miljoner euro (6,8 miljoner euro Q3 2018), samtidigt som omsättningen har sjunkit till 176,3 miljoner euro (180,2 miljoner euro).

Tyvärr är Sverige en problemmarknad för Eltel när det gäller Communikcations. När det gäller den sjunkande omsättningen skriver man följande: ”Minskningen beror främst på minskade investeringsnivåer i Sverige under hösten, nedskrivningar och svagt projektgenomförande. Marknadssituationen inom segmentet är dock varierande vilket gjorde att nedgången delvis kompenserades av stora volymökningar i Norge och Danmark.”

Även resultatmässigt är det Sverige som sänker Eltels siffror:

”Rent generellt kan vi säga att alla Communication-marknader utom Sverige bidrog positivt till kvartalets resultat. I Sverige sjunker volymerna inom Communication ännu snabbare än vi förväntade oss i andra kvartalet. Vår största kund har kraftigt minskat sina investeringsnivåer och vi måste anpassa oss till den rådande situationen”, skriver Casimir Lindholm, vd för Eltel, i sitt vd-ord.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561