NYHETSARKIVET
8 nov 2019 11:34
SKL kräver undantag från lokaliseringsprincipen
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, kräver nu att regeringen inför ett undantag mot lokaliseringsprincipen, för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden. I går överlämnades ett förslag om lagförändringar för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet.

Ett undantag skulle göra det möjligt för ett kommunalt företag att bygga nät och bedriva verksamhet på ett för medborgarna gynnsamt sätt, menar organisationen. Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att stadsnäten är begränsade till att bedriva sin verksamhet inom sin ägarkommun och det skapar ofta problem. Det är inte alltid en kommuns geografiska område som är rationellt för avgränsning av ett nät. Ska de kommunala stadsnäten kunna fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden, måste de kunna bygga kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.

"Regeringen kan med en ganska enkel lagförändring göra stor skillnad för bredbandsutbyggnaden. SKL har formulerat ett konkret förslag som gör att en kommun eller dess företag kan bättre kan bidra i att bygga fler bredbandsnät och att fler medborgare och företag skulle få bredband snabbare", säger Anders Knape, ordförande för SKL, i en kommentar.

Hemställan föreslår att ett undantag från lokaliseringsprincipen implementeras i samband med att Lagen om elektronisk kommunikation revideras. SKL har för avsikt att hänvisa till hemställan i sitt remissvar på Kodexen/nya Lagen om elektronisk kommunikation.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561