NYHETSARKIVET
15 nov 2019 12:14
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 19-12720
Ärende: Förfrågan rörande anmälningspliktig verksamhet för Sydantenn och Tele AB

Diarienummer: 19-12719
Ärende: Förfrågan rörande anmälningspliktig verksamhet för Vårgårda Stadsnät AB

Diarienummer: 19-12718
Ärende: Förfrågan rörande anmälningspliktig verksamhet för Svenska centralantenntekniker AB

Diarienummer: 19-12715
Ärende: Ansökan om nummertillstånd
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561