NYHETSARKIVET
5 dec 2019 12:11
Här är Telia Sveriges nya ledningsgrupp
Efter dagens aviserade förändringar i Telia Sveriges ledningsgrupp kommer den från och med i dag att få följande sammansättning.

Anders Olsson, CEO
Tobias Larsson, CCO B2B (från och med 7 januari)
Gina Azaric, Marketing
Linda Hernström, Head of segment Families
Vahdat Zehtab, Head of segment Individuals
Fredrik Rudberg, Sales - acting
Piero Trivellato, Digital and Analytics
Sandra Alenius, Customer Service Delivery
Fredrik Sidmar, Professional Services
Staffan Åkesson, Head of Infra and CTO
Douglas Lubbe, CFO
Maria Rönnberg, People and Sustainability
Åsa Jamal, Communications
Eglė Gudelytė Harvey, Legal
Johan Andersson, Strategy
Ove Alm, Strategy Advisor, Network Transformation
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561