NYHETSARKIVET
13 dec 2019 12:12
PTS beslutade om fortsatt reglering av samtalsterminering
I går fattade Post- och telestyrelsen som väntat beslut om fortsatt reglering av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering. Några förändringar av regleringen har dock skett:

De huvudsakliga förändringarna vad gäller fast samtalsterminering:

•att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES,

• att termineringspriset för nummerserierna 077, 11313, 114, 117, och 90 (90180 och 90510 ingår inte) regleras, se den utredningspromemoria som bifogades det första samrådet, och

• att termineringsnivån per minut för enkelsegment är oförändrat 0,29 öre medan termineringsnivån för dubbelsegment höjs med 0,01 öre till 0,61 öre

När det gäller mobil samtalsterminering så kan följande förändringar nämnas:

• att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES, och

• att kalkylmodellen för beräkning av nivåerna för den mobila samtalstermineringen justeras och att termineringsnivåera därmed sänks.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561