NYHETSARKIVET
16 dec 2019 12:06
Torsås satsar 100 miljoner kr på eget fibernät
Efter att samarbetena med både IP-Only och Telia kring fiber har spruckit har nu Torsås kommun beslutat att bygga klart fibernätet i kommunen i egen regi.

"Torsås kommun har tidigare förhandlat med både IP-Only och Telia för att kunna få en utbyggnad till stånd på marknadsmässiga villkor.
Efter att båda aktörerna har valt att hoppa av har kommunen istället utrett möjligheterna att äga hela affären själv, för att kunna säkerställa att varje kommuninvånare får tillgång till fiber. Genom ett stabilt bredband stärks demokratin genom att avstånd till service, handel, utbildning och arbete minskar.
För utbyggnad av fiber i Torsås kommun beräknas kommunen behöva låna upp till 100 miljoner kronor fram till 2023.
Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023", skriver kommunen på sin hemsida.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561