NYHETSARKIVET
14 jan 2020 11:55
Telia till attack mot 5G-lagstiftning och förseningar
Telias tillförordnade vd Christian Luiga går i en debattartikel i dag till attack mot den svenska 5G-lagstiftningen och de förseningar den skapar.

"Det är olyckligt att det självklara behovet att beakta Sveriges säkerhet kopplas så starkt till tilldelning av tillstånd för att använda specifika frekvensband. Det handlar om så mycket mer. Säkerhetsfrågan är större än enskilda auktioner av frekvenser tänkta för en ny teknik och bör hanteras därefter. Med generell lagstiftning och regler som gäller alla aktörer oavsett vilka frekvenser och tekniker som används. Krav som kan justeras och uppdateras när omvärldsförändringar så kräver, oaktat om det vid just det tillfället auktioneras ut nya tillstånd som nu är fallet med de frekvenser som är viktiga för 5G", skriver Christian Luiga och fortsätter:

"Även om den nya generationens mobiltelefoni är revolutionerande är den ändå bara en del av ett större nät som tillsammans utgör det internet som det moderna samhället tar för givet och är så beroende av.
Säkerhet i ett uppkopplat samhälle handlar om att försvara internet. Det kräver ett helhetsperspektiv, då kan den nationella säkerheten stärkas samtidigt som Sveriges konkurrenskraft ökar. Det finns ingen konflikt mellan säkra nät och en övergång till 5G-ekonomi."

Nu efterlyser Christian Luiga en tydlig färdplan för 5G från politiskt håll. Han vill se ett sista datum för den 5G-auktion som i slutet av förra året sköts på framtiden till att förhoppningsvis ske någon gång under 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561