NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:15
Tele2 välkomnar EU:s besked men vill att regeringen tar sitt ansvar
Tele2 skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar det tydliga beskedet från Monitoring Trustee om att Telias auktion utgör en överträdelse av EU:s villkor och kräver samtidigt att regeringen nu tar sitt ansvar som huvudägare i Telia och TV4.

Så här beskriver Tele2 ställningstagandet från EU:s Monitoring Trustee:

"Den omfattning av auktionen av streamingrättigheter för TV4-kanalerna som Telia har fattat beslut om och kommunicerat till Com Hem är felaktig. Monitoring Trustee kräver att Telia nu klargör den korrekta omfattningen av auktionen för Com Hem och för andra budgivare som efterfrågar information i denna fråga."

"Vi välkomnar det tydliga beskedet från Monitoring Trustee att den omfattning av auktionen som Telia hittills har kommunicerat till oss utgör en överträdelse av EU:s villkor. Samtidigt är det beklagligt att Telia är beredda att till och med överträda EU-kommissionens bindande villkor för att begränsa TV4-kanalerna. En villkorsöverträdelse är mycket allvarlig, och det pekar tyvärr på att Telia är villiga att gå långt och ta stora risker för att kunna fullfölja sin plan om ett TV4 som inte längre ska vara tillgängligt för alla. Mot denna bakgrund borde regeringen, nu om någonsin, ta sitt ansvar som huvudägare i Telia och TV4", säger Anders Nilsson, vd för Tele2-koncernen, i en kommentar.

Com Hem skickade i går en formell begäran till Telia med krav på att Telia bekräftar att de rättigheter som Telia felaktigt har försökt inkludera i auktionen, istället ska vara tillgängliga för alla TV-distributörer på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Com Hem fortsätter samtidigt sin nära dialog med EU-kommissionen och Monitoring Trustee om Telias efterlevnad av villkoren för förvärvet av Bonnier Broadcasting.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561