NYHETSARKIVET
6 feb 2020 12:13
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-1064
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 20-1047
Ärende: Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Diarienummer: 20-1043
Ärende: Redovisning av uppdrag om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022

Diarienummer: 20-1034
Ärende: Tjänstetillsättning handläggare till Enheten för bredbandssamverkan (UD6)

Diarienummer: 20-1031
Ärende: Redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561