NYHETSARKIVET
4 mar 2020 12:52
Tele2:s försäljning av Kroatien slutfördes i går
I går slutfördes, som väntat Tele2:s försäljning av verksamheten i Kroatien till United Group. Tele2s styrelse har för avsikt att dela ut likviden från försäljningen av Tele2s verksamhet i Kroatien, samt ytterligare kassa efter balansering av nettoskuldsättningen utifrån tillväxt i underliggande EBITDAaL, genom en extrautdelning om 3,5 kronor per aktie, vilken kommer föreslås på Tele2s årsstämma den 11 maj 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561