NYHETSARKIVET
6 mar 2020 11:56
Lycamobile får kritik av kritik av egna revisorn
Mobiloperatören Lycamobile har fått rejält med kritik av sin revisor i den senast inlämnade årsredovisningen, som godkändes av Bolagsverket sent förra året.

"Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid eller med rätt belopp. Bolaget har i strid med 7 kap. 3 a BFL ej anmält till Skatteverket förvaringsplatsen för maskinläsbara medier, fastän det förvaras utanför Sverige. Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att årsstämma kunnat hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång", skriver revisorn John Osser vid BDO Mälardalen AB i sin revisionsberättelse.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561