NYHETSARKIVET
12 mar 2020 12:50
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-2099
Ärende: PTS inriktning för tilldelning av 2,6 GHz-bandet

Diarienummer: 20-2112
Ärende: Överklagande överklagan till Övervakningskommittén för jordbruksverkets hantering av EU-medel och brott mot avtalet som ”Svenska staten och EU-kommissionens Partnerskaps överenskommelse 2013/2014:218
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561