NYHETSARKIVET
13 mar 2020 13:56
Telia-rapport: Lågdigitala företag riskerar att slås ut
Lågdigitala, främst små, företag riskerar att slås ut medan högdigitala företag ser positiva effekter på både lönsamhet, kundnöjdhet, hållbarhet och välmående medarbetare. Det visar en rapport som Telia tagit fram tillsammans med undersökningsföretaget Nepa.

Av de högdigitala företag som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter uppger 51 procent en ökad tillväxt och 49 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet. De lågdigitala företagens siffror för ökad tillväxt ligger bara på 29 procent och endast 31 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet.

Den stora skillnaden mellan hög- och lågdigitala svenska företag är allvarlig, framförallt då nästan hälften av de lågdigitala företagen inte har några planer alls på att investera i digitala lösningar de kommande två åren. Bolag som inte satsar riskerar att tappa sin konkurrenskraft och tvingas bort från marknaden. Det visar att vi behöver höja kunskapen och driva på utvecklingen för ett fortsatt starkt företags-Sverige, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef på Telia, i en kommentar.

Hela rapporten Telias digitala index finns att ladda hem här: Läs mer
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561