NYHETSARKIVET
13 mar 2020 13:57
EY-rapport: telekomföretag brister i dataanalys och AI
Ledande beslutsfattare inom telekombranschen är optimistiska kring de möjligheter som den digitala transformationen kommer medföra, men det finns brister i tillämpandet av nya och framväxande tekniker i själva telenäten. Detta enligt EY:s nya rapport Accelerating the intelligent enterprise, där beslutsfattare från 27 världsledande telekombolag intervjuats för att ge sin bild av telekombranschens digitala transformation.

I rapporten framkommer det att 69 procent av deltagarna ser 5G och Internet of Things (IoT) som de viktigaste nya teknikerna för att driva den digitala transformationen framåt under de kommande fem åren. Automatisering (62%) och AI (58%) hamnar på andra respektive tredje plats. Däremot fokuseras användningen av ny teknik främst på kundrelaterade förbättringar, snarare än förbättringar i själva telenäten.

"Telekomnäten har hittills stått för större delen av investeringar och kostnader, men fokus på ny teknik som stärker själva upplevelsen för användarna har ökat markant på senare år i Sverige. Framgent är det också viktigt att ta ett helhetsgrepp om AI och automatisering och även tillämpa dessa tekniker på andra områden som nätdrift. De mobila nätverken kommer bli en allt viktigare del av infrastrukturen vilket kommer medföra större krav på nätens tillförlitlighet, vilket AI-baserad teknik kan säkerhetsställa", säger Krister Skålberg, partner och rådgivare inom TMT på EY i Sverige.

Hela rapporten finns att ladda hem här: Läs mer
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561