NYHETSARKIVET
16 mar 2020 12:09
PTS: Tre och Com Hem lever upp till riskanalyskraven
Tre och Com Hem lever upp till Post- och telestyrelsens krav på att analysera risker. Det visar en granskning av bolagens arbete med riskanalyser, som PTS har genomfört.

"PTS har fått indikationer på att det kan finnas vissa brister i hur operatörer arbetar med att identifiera, analysera och dokumentera risker. Myndigheten har därför granskat hur några av de större operatörerna arbetar med detta, däribland Hi3G (Tre) och Com Hem, som gått samman med Tele2", skriver PTS och fortsätter.

"Vid PTS granskning visade det sig att Com Hem och Hi3G inte färdigställt riskanalyser för samtliga tillgångar och PTS underrättade därför Tele2 och Hi3G i oktober respektive juli 2019 om att de måste ha genomfört riskanalyserna senast den 31 december 2019. Tele2 och Hi3G har nu redovisat att de genomfört riskanalyserna. PTS bedömer därför att Com Hem och Hi3G för närvarande lever upp till kraven på att analysera risker, och avslutar granskningen."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561