NYHETSARKIVET
16 mar 2020 12:09
Nytt rekordresultat från Stokab 32,4 procents rörelsemarginal
Trots en något vikande omsättning ökade Stockholm kommunala nätbolag Stokab sitt rörelseresultat med 3,2 procent till 262,6 miljoner kr (254,4 miljoner kr 2018). Det framgår av bolagets årsredovisning som nu har publicerats på bolagets hemsida.

"Resultatet beror på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en låg kostnadsmassa till följd av effektiviseringar", skriver bolaget i sin förvaltningsberättelse.

Det innebär att bolagets rörelsemarginal förra året landade på 32,4 procent, vilket tillhör de bästa marginalerna i branschen. Under året lämnade Stokab 245 miljoner kr (205 miljoner kr) i koncernbidrag till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561