NYHETSARKIVET
18 mar 2020 12:02
Jörgen Ekengren utsedd till ny vd för InCoax
Jörgen Ekengren, operativ chef, COO, för InCoax, har utsetts till ny vd för bolaget. Det skriver InCoax i ett pressmeddelande i dag. Bolagets tidigare vd Peter Carlsson, som av allt att döma petas av styrelsen, kommer att finnas tillgänglig fram till september i år.

"Det är styrelsens bedömning att ett nytt ledarskap är nödvändigt med beaktande av var Bolaget befinner sig idag och för att framgångsrikt kunna vidareutveckla Bolaget", skriver InCoax i sitt pressmeddelande.

Peter Carlsson har en uppsägningstid om sex månader samt därefter rätt till avgångsvederlag under sex månader.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561