NYHETSARKIVET
18 mar 2020 12:03
EU-Kommissionen ger klartecken för Telias fibersamarbete
EU-Kommissionen har gett klartecken för Telia och finska CapMan att bilda det gemensamma bolag som ska ta över Telias fiberutrullning i Finland.

Det samägda bolaget CapMan Infra kommer att ägas till 40 procent av Telia och till 60 procent av kapitalförvaltningsbolaget CapMan. Bolaget kommer att ta över Telias existerande verksamhet för fiberutbyggnad mot hushåll i Finland, "Avoin Kuitu", som har cirka 20 000 anslutna hushåll.

Målsättningen är att det gemensamma bolaget kommer att öka investeringstakten i passiv fiber i Finland. Telia Company kommer att förse fibernätet med kommunikationstjänster.

"Kommissionen drog slutsatsen att det föreslagna förvärvet inte skulle ge upphov till några konkurrensproblem med tanke på det gemensamma företagets minimala verksamhet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Transaktionen undersöktes enligt det förenklade förfarandet för granskning av koncentrationer", skriver EU-Kommissionen i sitt beslut.

Efter detta viktiga besked från EU arbetar Telia och CapMan för att affären ska stängas i närtid.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561