NYHETSARKIVET
19 mar 2020 11:39
Diariefört om telekom

Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-2337
Ärende: 2020 föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Diarienummer: 20-2317
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 20-2313
Ärende: Uppdragsbeskrivning avseende genomförande av kompletterande användardialoger för att kartlägga området grundläggande digital kommunikation

Diarienummer: 20-2308
Ärende: Avanmälan av operatörsverksamhet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561