NYHETSARKIVET
19 mar 2020 11:42
PTS ger godkänt för information om kopparnätsavveckling

Post- och telestyrelsen ger godkänt till aktörernas information kring kopparnätsavvecklingen. Det framkommer av en ny rapport.

"PTS tar emot ett par hundra frågor från allmänheten om kopparnätsavvecklingen varje år. Men i relation till hur många som berörs så är det en liten del som hör av sig. PTS gör därför bedömningen att informationen från inblandade aktörer till stora delar fungerar bra", skriver myndigheten.

PTS har ett regeringsuppdrag som innebär att vidta åtgärder så att hushåll och företag som saknar telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får uppkoppling.

"Vi ser att de allra flesta i dag har möjlighet till grundläggande internet och telefoni. Men det kräver också att individen tar eget ansvar och säkerställer sin egen infrastruktur. PTS har möjlighet att hjälpa till om det inte finns förutsättningar, säger Ann-Sofie Fahlgren", chef PTS enhet för konsumenträttigheter i anslutning till rapporten.

Rapporten finns att läsa här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561