NYHETSARKIVET
20 mar 2020 11:43
Börje Ekholm fick närmare 20 miljoner mer 2019

Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm fick 19,3 miljoner mer i ersättning 2019, jämfört med året innan det framgår av Ericssons årsredovisning som nu har publicerats. Totalt fick Börje Ekholm 74,5 miljoner kr under 2019, jämfört med 55,2 miljoner kr året innan. Framförallt är det avsättningar för långsiktig rörlig ersättning som ökat till 31,5 miljoner kr (18,4 miljoner kr), som ligger bakom ökningen. Börje Ekholms grundlön ökade under året till 16,3 miljoner kr (15,4 miljoner kr).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561