NYHETSARKIVET
20 mar 2020 11:45
PTS Lägesbild: Vissa anslutningar kan behöva uppgradering

PTS har med anledning av Covid-19 aktiverat sin krisstab. I en skrivelse om lägesbilden vill de informera regeringen och Regeringskansliet om vad som framkommit i kommunikation med operatörer.

PTS bedömning är att operatörernas centrala nät klarar de ökade kapacitetsbehoven. Men att vissa anslutningar kan behöva uppgradering vid ökat distansarbete. Oroande är däremot att det inte går att säkerställa att personal som bedriver samhällsviktig verksamhet hos operatör finns på plats.

"För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste användarna/organisationerna även säkerställa den kapacitet som den interna it-miljön kräver. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet man som organisation har köpt av sin telekomoperatör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används. Många nyttjar olika former av
konferenssystem och vid användning av dessa kan det vara en möjlighet att undvika realtidsnedladdad video och endast använda tal, för att begränsa den datamängd som används. Som organisation bör man även se över sin kontinuitetsplanering", skriver PTS i rapporten Lägesbild.

Vill du som prenumerant läsa hela PTS Lägesbild, skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561