NYHETSARKIVET
23 mar 2020 13:33
Radiolänksansökningar samlas på hög efter saknat tillstånd
Flera ansökningar om radiolänkstillstånd har samlats på hög hos Post- och telestyrelsen eftersom det saknas tillstånd för myndigheten att dela information om länkarnas position till remissinstanserna Säkerhetspolisen och Försvaret. Det kan Telekomnyheterna avslöja i dag.

Bakgrunden är den nya lag som trädde i kraft vid årsskiftet, där Post- och telestyrelsen ska remittera nya ansökningar om radiotillstånd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i syfte att stärka Sveriges säkerhet.

- I dagsläget har vi ungefär 200 ansökningar, de flesta för radiolänk, som ligger för handläggning och beslut. I vissa av dessa ärenden råder sekretess vad gäller den geografiska positionen för radiosändarna och för att kunna dela denna information med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten behövs ett sekretessbrytande författningsstöd som för närvarande saknas, säger Petter Öhrn, presschef på Post- och telestyrelsen, till Telekomnyheterna.

TN: När kan ni få ett sådant tillstånd?

- Det har vi ingen information om i nuläget. Frågan ligger hos regeringskansliet och de är väl medvetna om problemet, säger Petter Öhrn.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561