NYHETSARKIVET
24 mar 2020 11:51
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-2688
Ärende: Robusthetsåtgärd

Diarienummer: 20-2654
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 20-2605
Ärende: Integritetsincident

+ Ur Konkurrensverkets diarium

Diarienummer: 213/2020
Ärende: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, avtal om drift av systemet Rakel
Ärendetyp: Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende
Ingivare: IU
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561