NYHETSARKIVET
24 mar 2020 11:53
Anders Ygeman träffar telekombranschen online imorgon
Imorgon kommer digitaliseringsminister Anders Ygeman att träffa representanter från telekombranschen i ett onlinemöte mellan kl 13.00 och 14.00. Syftet med mötet är att låta branschen få ge ministern en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

De aktörer som bjudits in till mötet är: It & Telekomföretagen, Hi3G (Tre), IP-Only, Netnod, Skanova, Stokab, Svenska Kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, Tele2, Telenor, Telia Company, Teracom, Trafikverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och telestyrelsen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561