NYHETSARKIVET
24 mar 2020 11:53
PTS: Kan ta upp till två år innan ny fiberreglering är på plats
Det kan komma att ta upp till två år innan en ny reglering för den svenska fibermarknaden är på plats. Det säger Emilie Fridensköld, chef för PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, till Telekomnyheterna med anledning av EU-kommissionens invändningar mot det svenska regleringsförslag i början av februari i år.

- Vi har börjat arbetet kring att ta fram ett än mer djupgående geografiskt underlag vad gäller fibermarknaden i Sverige, eftersom det var detta underlag som kommissionen inte ansåg var tillräckligt. Exakt vilken information som vi behöver för att göra vår analys är något vi arbetar med just nu och en del i detta arbete är att prata med operatörerna på marknaden, säger Emilie Fridensköld.

Den information som PTS måste hämta in och analysera är sannolikt omfattande och myndigheten räknar därför med att det kan ta upp till två år innan den nya regleringen är på plats. Tidsperioden påverkas också av vilka slutsatser som analysen kommer att resultera i, till exempel vad gäller antalet marknader.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561