NYHETSARKIVET
25 mar 2020 12:05
Netmore vill ta in 22,7 miljoner kr i nyemission
Trots rådande samhällskris vill Netmore, under ledning av Erik Hallberg, ta in 22,7 miljoner kr i en nyemission. Bolaget kallar de nya pengarna för accelerationskapital.

"Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att finansiera planerad acceleration av Netmore Groups kärnverksamheter: Connected Property, Connected Industry och Connected City som är i snabb tillväxt i Sverige, England, Tyskland och Irland. Nettolikviden, som beräknas uppgå till ca 20 MSEK efter emissionskostnader om ca 2,7 MSEK, kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv till 18 månader med önskad utveckling. Styrelsen har för avsikt att söka garantier för företrädesemissionen via teckningsåtaganden", skriver bolaget i ett pressmeddelande i dag.

Preliminär teckningstid är satt till första delen av maj.

Utöver företrädesmissionen har Netmore även beslutat om en apportemission på 18 miljoner kr, istället för, som tidigare kommunicerats kontant betalning, för förvärvet av Bredbandsson. Man har även beslutat om två kvittningsemissioner avseende tidigare ingivna brygglån från Zumbri AB om 0,8 miljoner kr samt fordran från H-Sund Consulting AB om 0,3 miljoner kr - om sammanlagt totalt ca 1,1 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561