NYHETSARKIVET
26 mar 2020 12:18
Nya regler om datalagring av NAT-teknik i nästa vecka
Den 1 april träder de nya föreskrifterna om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål i kraft för de operatörer som använder så kallad NAT-teknik. Det skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande i dag.

Många internetleverantörer använder adressöversättningstekniken NAT när de tilldelar ip-adresser för uppkoppling mot internet. Tekniken innebär att ett stort antal abonnenter delar på en och samma ip-adress. Detta gör det omöjligt att identifiera en abonnent med enbart information om ip-adress.

PTS föreskrifter förtydligar vilka uppgifter, utöver ip-adress, som operatörerna behöver lagra för att det ska vara möjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera abonnent eller registrerad användare vid utredning om brott.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561