NYHETSARKIVET
26 mar 2020 12:18
Ygemans möte med branschen: Operatörerna är väl rustade I
I går höll digitaliseringsminister Anders Ygeman möte med telekombranschen för att få en bild av läget i branschen och att döma av de uppgifter som Telekomnyheterna har fått från de som deltagit i videomötet så rapporterade branschen att man står väl rustad.

Vid mötet blev det tydligt att det finns en närmast samstämmig bild om att läget på såväl kort som medellång sikt är gott. Trots en kraftig ökning av trafiken i näten så finns inga problem att rapportera.

"Det samarbete som branschen har med PTS och övriga myndigheter och det arbete som bedrivs inom ramen för den nationella telesamverkansgruppen (NTSG) fungerar otroligt bra. Jag är övertygad om att detta samarbete är en bidragande orsak till hur snabbt och väl vi kunnat möta upp. Vid mötet blev det tydligt att det finns en närmast samstämmig bild om att läget på såväl kort som medellång sikt är gott. Trots en kraftig ökning av trafiken i näten så finns inga problem att rapportera", skriver IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Zetterberg, som deltog i mötet, på LinkedIn.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561