NYHETSARKIVET
26 mar 2020 12:18
Stadsnätsföreningen: KKV missar att konkurrensen kan gynnas
Konkurrensverket har helt missat att stadsnäten kan främjas. Det säger Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek med anledning av det remissvar om lokaliseringsprincipen, som Konkurrensverket lämnat till Post- och telestyrelsen.

– Enligt min mening har konkurrensverket helt missat perspektivet att stadsnäten också kan främja konkurrensen i kommuner där det i dag enbart finns en eller ett fåtal nätaktörer. Både OECD och PTS har ju konstaterat att bredbandsutbyggnaden påverkas positivt när det finns flera nätägare som är aktiva i en kommun, säger Mikael Ek till Telekomnyheterna och fortsätter.

– Vidare verkar KKV ha missat den industri av mindre tjänsteleverantörer som har getts möjlighet att verka på lika villkor i stadsnäten. Det hade aldrig hänt om de nationella privata operatörerna hade fått bestämma. Det är bara att ta en snabb blick utanför Sveriges gränser så kommer de upptäcka att både priser och utbyggnaden är outstanding i Sverige.

Den 31 mars ska Post- och telestyrelsen redovisa sitt uppdrag att analysera konsekvenserna av om ett undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för kommunalt stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561