NYHETSARKIVET
26 mar 2020 12:19
Ericsson backar om ökad ersättning till styrelsen
Nu backar Ericsson om förslaget på ökad ersättning till bolagets styrelseledamöter. Det meddelar bolaget i dag, samtidigt som man meddelar att inga företrädare från bolaget kommer att hålla anföranden på den ordinarie bolagsstämman.

Det var för drygt en månad sedan som Ericsson föreslog en ökning av ordförandes arvode med 100 000 kr till 4 175 000 kr samtidigt som övriga ledamöter föreslogs få en ökning på 30 000 kr till 1 050 kr.

"En grundprincip för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att Ericsson förmår rekrytera och behålla personer med bästa möjliga kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet", hette det då.

Kort därefter slog coronakrisen till med full kraft och nu har Ericsson alltså backat.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561