NYHETSARKIVET
26 mar 2020 12:56
Extra: Telia vinstvarnar och sänker utdelningen
Corona-pandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på Telia Companys TV & Media-enhet vilket innebär att bolagets prognoser om ebitda-resultat och operationellt fritt kassaflöde för 2020 inte kommer att uppnås. Det meddelar Telia nu vid lunchtid.

"Effekten av pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på TV & Media-enheten. Trots en ökad konsumtion av tv vilket har lett till en ökad räckvidd för våra populära tv-kanaler, har vi sett en snabb nedgång i annonsintäkter. Att sportevenemang ställs in globalt har dessutom påverkat våra intäkter från betalkanaler negativt. Givet de nuvarande omständigheterna är det svårt att uppskatta den fulla påverkan på helåret 2020 men vårt nuvarande antagande innebär ett EBITDA för affärsområdet TV & Media motsvarande 0–0,5 GSEK (1,5 GSEK 2019). Detta innebär att ambitionen om ett operationellt fritt kassaflöde om cirka 0,5 GSEK från TV & Media under 2020, inte kommer att uppfyllas. Men vi kan inte ange en ny nivå i dagsläget", säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company.

Telia har även identifierat följande risker som kan ha negativ påverkan på bolagets verksamhet:

• de nuvarande reserestriktionerna som resulterar i minskade roamingintäkter
• begränsat sportinnehåll som sätter press på tv-intäkterna
• förändrad marknadsdynamik som påverkar planerade kommersiella aktiviteter
• de generella effekterna på varuförsörjningen
• välmående och tillgänglighet för våra anställda och viktiga leverantörer
• den ekonomiska stabiliteten hos våra kunder

Telias styrelse har även beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2,45 kr per aktie till 1,80 kr. En extra bolagsstämma kan komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare utdelning.

"Det nya förslaget om 1,80 SEK per aktie kommer fortfarande att betalas uppdelat på två tillfällen. Anledningen till det justerade förslaget är den påverkan som utbrottet av Covid-19 har haft på TV & Media-enheten men även den höga graden av osäkerhet på våra marknader. Beroende på hur situationen utvecklas kan styrelsen överväga att kalla till en extrastämma till hösten för att besluta om en möjlig extrautdelning givet att marknaden och utsikterna stabiliseras, och att koncernens starka finansiella position är oförändrad", säger Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Telia Company, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561