NYHETSARKIVET
3 apr 2020 12:26
Slopad lokaliseringsprincip kan ge bredband till 150 000 fler
En slopad lokaliseringsprincip kan ge bredband till 150 000 fler hushåll och företag. Det visar en inventering bland de kommunala stadsnäten, som Stadsnätsföreningen har gjort. Det är väsentligt mer än de 20 000 möjliga anslutningar som PTS räknar med i den rapport man lämnade till regeringen tidigare i veckan.

"Post- och telestyrelsen har beräknat att det kommer att behövas 22 miljarder i stödmedel för att ansluta alla hushåll. Ett undantag från dagens regelverk kan dock på ett effektivt sätt främja utbyggnaden till en lägre kostnad för samhället", säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen, i en kommentar.

Enligt föreningen, som gått igenom Post- och telestyrelsens bredbandsrapport, skedde knappt någon bredbandsutbyggnad alls i cirka 40 kommuner i landet. Stadsnätsföreningens bedömning är att flera av dessa kommuner kan ha stor nytta av att det kommer in ytterligare en aktör på den lokala bredbandsmarknaden.

"Det finns ofta flera olika orsaker till att utbyggnaden stannat av. Det kan handla om att de områden som återstår att ansluta ligger närmre en annan kommun. En annan faktor kan vara att den enda operatören i den aktuella kommunen inte har några utbyggnadsplaner. I bägge fallen ser vi att stadsnäten skulle kunna öka utbyggnadstakten", säger Mikael Ek.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561