NYHETSARKIVET
6 apr 2020 11:54
Telenor och Loopeli förser äldreboenden med videotelefoni
Telenor och startup-bolaget Loopeli ska förse ett tiotal äldreboenden runtom i Sverige med surfplattor anpassade för seniorer. Syftet är att bryta den sociala isoleringen för äldre och förenkla för deras anhöriga att hålla kontakt.

- Sällan har samhället förlitat sig så mycket på digital kommunikation som nu, och för de äldre som sitter isolerade är det kanske den enskilt viktigaste bryggan till omvärlden. I en tid då digital kontakt mellan nära och kära behövs som mest är jag stolt över att Telenor kan bidra genom att förse äldreboenden runt om i landet med surfplattor anpassade för seniorer, säger Ulrika Steg, chef för företagsaffären på Telenor.

Tillsammans med Loopeli kommer Telenor under de närmaste veckorna förse tiotalet äldreboenden runt om i Sverige med surfplattor som är anpassade för seniorer. Initialt rör det sig om 100 surfplattor som tillsvidare lånas ut kostnadsfritt till äldreboendena så länge besöksförbuden gäller. Under perioden är det dessutom möjligt för anhöriga att ladda ner Loopeli kostnadsfritt till sin egen mobiltelefon. Surfplattorna som äldreboendena får tillgång till är intuitivt utformade med endast tre ikoner för videosamtal, bildmeddelande och radio.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561