NYHETSARKIVET
6 apr 2020 11:54
Inget PT i kammarrätten för IP-Only mot Huddinge kommun
Kammarrätten i Stockholm kommer inte att pröva IP-Onlys överklagan av Huddinge kommuns upphandling av Kommunikation som tjänst. Det står klart sedan rätten nekat prövningstillstånd i målet.

"Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer därför inte att prövas av kammarrätten", skriver man i sitt beslut.

Det var den 8 januari i år som förvaltningsrätten i Stockholm avslog IP-Onlys överklagan av upphandlingen.

IP-Only ville att upphandlingen skulle göras om eftersom man anser att referenskravet och omsättningskravet i upphandlingen strider mot proportionalitets- och likabehandlingsprincipen.

I upphandlingen krävde Huddinge kommun att de bolag som lämnade anbud skulle ange två referensuppdrag som vardera ska vara minst 3 500 fasta och mobila abonnemang, där minst 1 500 abonnemang ska vara mobila. Man krävde dessutom en omsättning på minst 130 miljoner kr avseende område som upphandlingen omfattar.

IP-Only ansåg att ett omsättningskrav på 65-66 miljoner kr hade varit rimligt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561