NYHETSARKIVET
28 apr 2020 12:43
Telenor sänker prognoserna för 2020 på grund av Covid-19
Telenor-koncernen sänker sina prognoser när det gäller årets ebitda-resultat, som tidigare beräknats öka med 2-4 procent. Även den organiska tillväxten av abonnemangs- och trafikintäkter sänks från förväntade 2 procent. Bolaget ger dock inga nya nivåer.

Bolaget skriver att covid-19-pandemin lett till ökad osäkerhet för resterande del av året, särskilt relaterat till längden på de karantänsåtgärder som skett i Telenors marknader. Detta kommer särskilt påverka roamingintäkter och kontantkort i Asien.

Telenor sänker även prognosen på årets capex-andel av försäljningen från 15 procent till 13 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561