NYHETSARKIVET
28 apr 2020 12:43
Kaaren Hilsen om Telenors rekordtapp av mobilkunder
Telenor Sverige tappade 37 000 mobilkunder under det gångna kvartalet. Det är det största kundtappet någonsin i sedan starten som Europolitan 1992.

- Vi har tappat kunder både inom konsument och företag, men mest i början av kvartalet och har sett en förbättring efter det. Vi var inte tillräckligt snabba inledningsvis i att svara upp mot marknaden, men har lyckats stabilisera trenden sedan dess, säger Kaaren Hilsen, vd för Telenor Sverige, till Telekomnyheterna.

TN: De mobila trafikintäkterna sjönk 6 procent under kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året. Det låter mycket.

- Vi har haft ett tapp inom B2B bakåt i tiden och nu har vi som sagt även drabbats en del på privatmarknaden, det senaste kvartalet. Vi är inte glada över siffrorna, men samtidigt kommer de inte som en överraskning. Vi är mitt uppe i en omfattande modernisering av plattformar och system som kommer vara en nyckel för att vända trenden och skapa ett starkare Telenor Sverige. Det är samtidigt utmanande att göra stora förändringar i dessa tider med Covid 19-pandemin som pågår vilket påverkar marknadsbeteendet.

TN: Precis som marknaden i stort tappar ni på roaming och mobilförsäljning. Är ni mer eller mindre drabbade än era konkurrenter?

- Branschen i stort har ett tapp inom området. Vår marknadsandel inom företagssegmentet är högre än vår totala marknadsandel och det är på företagssidan de uteblivna roamingintäkterna slår hårdast.

TN: Behöver ni göra förändringar i era prisplaner för att bli mer konkurrenskraftiga?

- Jag kan inte kommentera våra prisplaner framåt. Vi kan se att de minskade intäkterna kommer från en minskning av både kunder och arpu samt att de framförallt sker inom B2B-segmentet.

TN. Ni ökar antalet höghastighetskunder, fiber, på bredbandssidan med 7 000 kunder under kvartalet och på den totala bredbandsmarknaden med 3 000 under kvartalet. Ändå minskar antalet TV-kunder med 2 000, hur ser du på det?

- Dels handlar det om helt nya bredbandskunder som kommer in på höghastighetsbredband. Men vi har som sagt varit i en fas av transformation och jobbar nu med digitaliseringen av Telenor Sverige, och vi behöver få system och processer på plats för att få bredbandskunderna att även köpa TV. Det finns definitivt en trend i marknaden och industrin där fler kunder lämnar de traditionella TV-abonnemangen. Här satsar vi på att utveckla våra erbjudanden för att skapa framtidens öppna TV-upplevelse och på att vara en ledande distributör av innehåll. Vi följer konsumtionstrenderna väldigt noga just nu, även för att se hur pandemin förändrar kundernas beteende, säger Kaaren Hilsen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561